Vad är kommunikation...?

Vad är kommunikation? Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse. Alla bra relationer bygger på en fin kommunikation och förståelse. Kommunikation är en samspelsprocess där man både är sändare och mottagare samtidigt. Detta samspel sker via många kanaler: språk och tal, mimik och ögonkontakt, gester och kroppsrörelser, avstånd och lukter. Det är det gemensamma resultatet som mottagaren uppfattar som budskapet.

Kommunikation leder till dialog – något som skapar kreativitet, innovativa idéer och som löser problem på arbetsplatser. Kommunikationen kan effektivisera och skapa välmående bland medarbetare men framförallt bidrar det till att man får feedback på det budskap man skickat så att man sedan kan utveckla budskapet till att blir ännu mer effektivt nästa gång man ska kommunicera.

Även om de flesta kan uttrycka olika budskap i tal och skrift är det många gånger svårt för oss att förmedla det på ett klokt och effektivt sätt, liksom vi ibland har svårt att förstå andra.

22 okt 2012

© 2012 Kommunikationsstaben.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)